Stora företag som undviker skatt genom skatteplanering

Globala företag såväl som flera svenska stora företag undviker att betala skatt genom aggressiv skatteplanering. Aggressiv skatteplanering innebär att ett företag eller en privat person använder metoder för att minska sin skatt. Stora svenska företag hävdar ofta att de följer alla regler i den svenska lagstiftningen men de betalar ingen eller väldigt liten skatt.

Aggressiv skatteplanering betyder att man letar efter kryphål och trots att flera stora företag betalar ingen eller mycket lite i bolagsskatt redovisas vinster, ibland mycket stora, för sina aktieägare. Jurister anlitas av stora företag för att aktivt undersöka olika kryphål i skattelagstiftningen som kan användas för att företagets skatt kan bli nära noll.

Nolltaxerare

Ordet skatteplanerat är laddat och många tycker att det är lika med lagbrott eller moraliskt fel. Att planera skatten behöver dock inte vara vare sig ett lagbrott eller omoraliskt. Delar av vår svenska lagstiftning antar att företag ska planera sin skatt, exempelvis planera när de ska förlägga stora investeringar och reparationer av lokaler.

En del svenska stora företag betalar in stora summor i bolagsskatt som Hennes & Mauritz som betalade 2,7 miljarder kronor i 2014. Under skatteåret 2014 nolltaxerade emellertid flera bolag som Electrolux, Sandvik och Skanska. Detta är några av de största svenska företagen som svarar för en stor andel av svensk export.

Försäljning utomlands

Det kan finnas logiska förklaringar till skillnader i resultat som redovisas i deklarationerna och de resultat som visas i rapporter till aktieägare. En del bolag betalar skatt först när ett byggprojekt är klart men delar av vinsten kan plockas ut successivt för att delas ut till aktieägare. Det behöver således inte vara skatteplanering.

En stor andel av stora svenska företag har den största delen av sin försäljning utomlands medan stora uppgifter för utveckling av produkter är baserat i Sverige. Idag har en del stora företag har valt att börja betala bolagsskatt i Sverige. Det finns dock företag som Biltema som väljer att föra ut delar av vinsterna utomlands.